Privacy

deBeus Training & Advies gevestigd in Holten (hierna: deBeus) verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens.  deBeus acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Leeswijzer

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Verder geven wij aan op welke grond wij de persoonsgegevens verwerken, wie toegang hebben tot deze gegevens en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Ten slotte leggen wij uit welke rechten jij hebt als betrokkene en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerkt deBeus en waarom hebben we jouw gegevens nodig?

deBeus verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cursisten. deBeus verwerkt alleen persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden. Deze doeleinden zijn:

 • Het beheren van de cursistenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het aanvragen van certificeringen e/o diploma's;
 • Gericht informeren over status van training e/o certificering.

De persoonsgegevens die deBeus verwerkt zijn op te delen in drie categorieën:

 • Persoonlijke contactgegevens (naam, geboortedatum, adresgegevens, etc.);
 • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens, etc.);
 • Certificaatgegevens (diplomanummer, etc.).

Hoe lang bewaart deBeus jouw gegevens?

deBeus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken, waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt. Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor een bepaald doeleinde, verwijderen wij jouw gegevens.

Hoe gaat deBeus om met beveiliging van jouw gegevens, vertrouwelijkheid en derden?

deBeus behandelt jouw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk. Wij delen deze niet aan derden zonder jouw expliciete toestemming.

Binnen deBeus zijn verschillende personen bevoegd om jouw gegevens (gedeeltelijk) in te zien:

 • De zelfstandig ondernemer, Brian de Beus: alle gegevens;
 • Instructeurs: gegevens benodigd voor presentie bij training.

Welke rechten heb je?

Als jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heb jij verschillende rechten. Dit zorgt ervoor dat je beter inzicht kunt krijgen in de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen.
De verschillende rechten zijn:

 • Recht op inzage
  • Dit recht maakt het voor jou mogelijk om te vragen welke gegevens wij van jou hebben.
 • Recht op correctie
  • Als blijkt dat we verkeerde persoonsgegevens van je hebben, moeten wij dit corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden
  • Dit recht brengt met zich mee dat wij jouw gegevens moeten verwijderen als je erom vraagt.
 • Recht om beperking van een verwerking die wij uitvoeren
  • In bepaalde gevallen mag je aangeven dat wij moeten stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld als jouw gegevens mogelijk onjuist zijn of als de gegevens niet meer nodig zijn.
 • Recht van bezwaar
  • In sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht om uw gegevens (op uw verzoek) over te dragen naar een andere instelling
  • Dit recht wordt ook wel het recht op dataportabiliteit genoemd. Als je een beroep doet op dit recht, moeten wij uw gegevens overdragen aan een andere instellingen.

Wil je een beroep doen op één van deze rechten? In dat geval kun je contact opnemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij streven ernaar om binnen één maand gehoor te geven aan jouw verzoek. Dit is afhankelijk van de complexiteit van jouw verzoek.

Let op! Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming (u hebt in het verleden expliciet toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken), mag je die toestemming altijd intrekken.

Footer deBeus - Training & Advies